انجمن علمی روان‌پزشکان ایران

دور-روان‌پزشکی، خدمات جامعه‌نگر و مرکز روزانه دومین جلسه مربوط به پیگیری وضعیت جانبازان اعصاب و روان در تاریخ هفتم خرداد ۱۴۰۳ در دفتر معاون