انجمن علمی روان‌پزشکان ایران

انتخابات تعیین هیات مدیره‌ی انجمن علمی روان‌پزشکان شاخه قزوین در تاریخ ۳۰ فروردین ۱۴۰۳ با حضور دکتر غلامرضا ترابی عضو هیات مدیره در بیمارستان