انجمن علمی روان‌پزشکان ایران

  در تاریخ ۱۱ خرداد ۱۴۰۳ جلسه شاخه مازندران با حضور جمع بزرگی از روان‌پزشکان استان و دکتر سید طه یحیوی رابط هیات مدیره