انجمن علمی روان‌پزشکان ایران

توجه به واقعیت‌های اجتماعی تازه‌ترین جلسه‌ی کمیته‌ی همایش انجمن علمی روان‌پزشکان ایران برای برنامه‌ریزی همایش سال ۱۴۰۳، روز ۱۰ خرداد ۱۴۰۳ به صورت هیبرید