انجمن علمی روان‌پزشکان ایران

چهلمین همایش انجمن علمی روان‌پزشکان ایران پاییز سال جاری از سه‌شنبه تا جمعه: ۱۷ تا ۲۰ مهرماه ۱۴۰۳ برگزار خواهد شد. رییس این دوره