انجمن علمی روان‌پزشکان ایران

نکات مهم فراخوان چهلمین همایش که ۱۷ تا ۲۰ مهرماه ۱۴۰۳ برگزار خواهد شد به قرار زیر است: عنوان همایش امسال، روان‌‌پزشکی برای زمانه‌ی
  چهلمین جلسه‌ی هیات مدیره روز پنجشنبه دهم خرداد ۱۴۰۳ برگزار گردید. در این جلسه با توجه به نظرات برخی کمیته‌ها، در خصوص هزینه
دکتر حاجیان مطلق رییس و دکتر زهره امراللهی دبیر شاخه شدند دکتر سید وحید شریعت رییس انجمن علمی روان‌پزشکان ایران صحت انتخابات شاخه‌ی البرز