انجمن علمی روان‌پزشکان ایران

  جلسه‌ی مشترک هیات مدیره با نمایندگان شاخه‌های استانی و کمیته‌های علمی-تخصصی و اجرایی انجمن در این دیدار که روز پنجشنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۳