انجمن علمی روان‌پزشکان ایران

اعلام مجدد فهرست داروهای کمیاب روان‌پزشكی به وزارت بهداشت

در ادامه گزارش‌های ارائه‌شده از سوی انجمن علمی روان‌پزشکان ایران درباره‌ی داروهای روان‌پزشکی کم‌یاب یا ناموجود و موردنیاز در بازار کشور، موارد زیر به استحضار می‌رسد:

الف- فهرست گزارش‌های انجمن به وزارت بهداشت از سال 1398 به شرح زیر و متن کامل آنها پیوست است:

  1. نامه شماره ۳۲۶۸۵/۷۷ به تاریخ 5/3/1398
  2. نامه شماره ۳۲۷۶۱/۷۷ به تاریخ 22/4/1398
  3. نامه شماره ۳۲۷۷۰/۷۷ به تاریخ 27/4/1398
  4. نامه شماره ۳۲۷۸۳/۷۷ به تاریخ 12/5/1398
  5. نامه شماره ۳۳۴۶۶/۷۷ به تاریخ 20/12/1399
  6. نامه شماره ۳۳۷۵۴/۷۷ به تاریخ 23/6/1400
  7. نامه شماره ۳۳۸۲۲/۷۷ به تاریخ 3/8/1400
  8. نامه شماره ۳۴۰۶۸/۷۷ به تاریخ 11/4/1401
  9. نامه شماره ۳۴۱۱۲/۷۷ به تاریخ 5/6/1401

ب- یادآوری این نکته بسیار مهم است که «کمبود نسبی این داروها در بازار»، «دسترسی ناقص به هر یک از داروهای تجویزشده»، «نبودن هریک از داروها با وجود دسترسی به داروهای هم‌خانواده‌ی آن» و «عدم استمرار دسترسی به هر دارو» برای هریک از افراد مبتلا به اختلالات روان‌پزشکی و خانواده‌ی آنها می‌تواند مساوی با آشفتگی در زندگی فردی، خانوادگی، شغلی و اجتماعی باشد. اهمیت دسترسی گسترده و پایدار به داروهای روان‌پزشکی حتی درباره‌ی برندهای این داروها نیز صادق است، به گونه‌ای که استمرار بهبودی بسیاری از افراد وابسته به وجود برند خاصی از داروست. بر این اساس، بسیار ضروری بود که وزارت محترم بهداشت برنامه‌ریزی دقیقی برای اطمینان‌یافتن از استمرار دسترسی به طیف گسترده‌ی داروها در اشکال مختلف می‌داشت و امید است این آینده‌نگری در دستور کار قرار گیرد.

پ- برخی از داروها با وجود اهمیت فوق‌العاده، در مقاطعی نایاب بوده است که هرچند هم‌اکنون در بازار موجود یا نسبتاً موجود است، جلوگیری از نایاب‌شدن مجدد آنها حیاتی است؛ مانند قرص لیتیوم کربنات (300 میلی‌گرم)، کپسول فلوکستین (20 میلی‌گرم)، قرص هالوپریدول (5 میلی‌گرم)، قرص پرفنازین (8 میلی‌گرم) و قرص ترازودون (50 میلی‌گرم).

ت- برخی از داروها با وجود یادآوری مکرر به وزارت محترم بهداشت کماکان نایاب هستند؛ مانند قرص ریتالین (10 میلی‌گرم) و اشکال طولانی‌اثر (دپو) داروهای آنتی‌سایکوتیک مانند هالوپریدول. و برخی از داروها ناگهان دچار کمبود می‌شوند که برای بیماران و روان‌پزشکان غافل‌گیرکننده است؛ مانند وضعیت کنونی قرص ریسپریدون.

ث- فهرست داروهای مورد نیازی که در بازار کم‌یاب، نایاب و یا ناپایدار است:

ردیف نام دارو شکل فراورده‌ی دارویی دوزاژ (میلی‌گرم)
1 Acamprosate قرص 300
2 Atomoxetine کپسول 10 و 18 و 25 و 40
3 Bupropion قرص 75
4 Buspirone قرص 5
5 Clonidine قرص 2/0
6 Donepezil قرص 5
7 Escitalopram قرص 20
8 Flupentixol decanoate آمپول 20
9 Fluphenazine قرص 5/2 و 5
10 Fluphenazine Decanoate آمپول 25
11 Haloperidol قرص 5
12 Haloperidol Decanoate آمپول 50
13 Haloperidol lactate آمپول 5
14 Hydroxyzine قرص 25
15 Isocarboxazid قرص 10
16 Lisdexamfetamine (Vyas) کپسول 30 و 50 و 70
17 Lorazepam آمپول 2
18 Maprotiline قرص 75
19 Methylphenidate قرص طولانی‌اثر 18 و 36 و54
20 Methylphenidate (Ritalin) قرص ۱۰
21 Modafinil قرص 100
22 Naltrexone کپسول 50
23 Olanzapine قرص 5 و 5/2
24 Oxcarbazepine قرص 150 و 300
25 Paroxetine قرص 20
26 Perphenazine قرص 8
27 Pimozide قرص 1 و 4
28 Pramipexole قرص 7/0
29 Promethazine آمپول 50
30 Promethazine قرص 25
31 Risperidone قرص 1 و 2 و 3 و 4
32 Risperidone قطره/محلول خوراکی 1
33 Rivastigmine قرص 3
34 Succinylcholine Chloride آمپول 500
35 Thiopental (sodium) آمپول 1000
36 Thioridazine قرص همه دوزاژها
37 Thiothixene کپسول 5
38 Topiramate قرص 100
39 Tranylcypromine قرص 10
40 Trazodone قرص 50 و 100
41 Trifluoperazine قرص 5
42 Varenicline قرص 1

                                                             دکتر مجید صادقی

                                                 رئیس انجمن علمی روان‌پزشکان ایران

 

نامه کمبود دارو

انجمن روانپزشکان ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:

مطالب پیشنهادی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *