انجمن روانپزشکان ایران

فهرست کمیته های اجرایی

کمیته همایش

در سال ۱۳۸۱ دومين همايش پياپي انجمن برگزار گرديد در آن زمان كميته‌هاي ديگر انجمن به صورت

کمیته فضای مجازی

مديريت وب سايت سواد سلامت روان و صفحه اینستاگرامی سواد سلامت روان و ارتباط با سفير سلامت

کمیته صنفی

کمیته صنفی یکی از کمیته‌های اجرایی انجمن علمی روانپزشکان است که در سال ۱۳۹۹ شروع به فعالیت

کمیته روانپزشکان جوان و دستیاران

اعضای کمیته روان‌پزشکان جوان و دستیاران انجمن علمی روان‌پزشکان ایران رییس کمیته: دکتر شالبافان، محمدرضا دبیر کمیته: دکتر پناهی،

کمیته درمان‌های زیست‌شناختی

جزء نخستین کمیته‌های تخصصی انجمن بوده است که به پیشنهاد جناب آقای دکتر احمد جلیلی و ریاست

کمیته تدوین راهنماها و استاندارها

به دنبال مطالعات کارشناسان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تحلیل نیازهای کشور در حیطه ی

کمیته اخلاق و قانون در روان‌پزشکی

کمیته اخلاق در روانپزشکی انجمن در مرداد ماه سال ۱۳۸۷با پیشنهاد استاد داویدیان و ابلاغ ریاست وقت