انجمن علمی روان‌پزشکان ایران

فهرست کمیته های اجرایی

کمیته همایش

در سال ۱۳۸۱ دومين همايش پياپي انجمن برگزار گرديد در آن زمان كميته‌هاي ديگر انجمن به صورت

کمیته فضای مجازی

مديريت وب سايت سواد سلامت روان و صفحه اینستاگرامی سواد سلامت روان و ارتباط با سفير سلامت

کمیته صنفی

“واگذاری امور صنفی به جوانان: تصمیم هیات مدیره برای کمیته‌ی صنفی” هیات مدیره انجمن علمی روان‌پزشکان ایران در جلسه‌ی

کمیته روانپزشکان جوان و دستیاران

اعضای هیات اجرایی کمیته‌ی روان‌‌پزشکان جوان و‌ دستیاران روز دهم اسفند ۱۴۰۲ طی انتخاباتی با نظارت هیات

کمیته درمان‌های زیست‌شناختی

جزء نخستین کمیته‌های تخصصی انجمن بوده است که به پیشنهاد جناب آقای دکتر احمد جلیلی و ریاست

کمیته تدوین راهنماها و استاندارها

به دنبال مطالعات کارشناسان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تحلیل نیازهای کشور در حیطه ی

کمیته اخلاق و قانون در روان‌پزشکی

کمیته اخلاق در روانپزشکی انجمن در مرداد ماه سال ۱۳۸۷با پیشنهاد استاد داویدیان و ابلاغ ریاست وقت