انجمن علمی روان‌پزشکان ایران

فهرست کمیته های علمی

کمیته روان‌‌پزشکی تروما

در تاریخ 1402/9/23 پیشنهاد تشکیل کمیته روان‌پزشکی تروما از طرف پنج تن از اعضای پیوسته انجمن علمی

کمیته هنر و ادبیات در روانپزشکی

کمیته هنر و ادبیات در روانپزشکی در سال ۱۳۸۷ با تلاش تنی چند از روان‌پزشکان هنرمند و

کمیته رسانه و کاهش آن

  رییس: دکتر سید محسن ضمیر  دبیر: دکتر احمد احمدی‌‌پور اعضا: دکتر مهسا برون دکتر ارسیا تقوا

کمیته عصب روان‌پزشکی

کمیته نوروسایکتری انجمن علمی روانپزشکان ایران  ازسال  1388 شروع به کار کرده است و در راستای اهداف

کمیته روان درمانی

تعریف کمیته: کمیته روان‌‌درمانی انجمن علمی روانپزشکان ایران مجموعه‌ای متشکل از روانپزشکان رواندرمانگری است که عضو انجمن

کمیته روان‌پزشکی نظامی

  رییس: دکتر محمدرضا ابراهیمی  دبیر: دکتر لیلا گنابادی‌نژاد اعضا:دکتر شبنم اسدی دکتر فاطمه صالح دکتر محمد

کمیته روان‌پزشکی کودک و نوجوان

رییس: دکتر میترا حکیم شوشتری دبیر: دکتر مائده پرویزی اعضا: دکتر مهسا برون دکتر زهرا ذوالفقاری دکتر

کمیته روان‌پزشکی سالمندان

کمیته روانپزشکی سالمندان افزایش میزان تولد و کاهش مرگ و میر به دلیل بهبود وضعیت بهداشتی و درمانی در چند دهه اخیر سبب افزایش تعداد سالمندان جهان شده است. ايران در حال حاضر داراي جمعيت جواني است كه در سال هاي

کمیته روان‌پزشکی اجتماعی

کمیته روانپزشکی اجتماعی در سال ٨٣ به دنبال احساس نیاز به توجه بیشتر به عوامل اجتماعی تاثیر

کمیته سلامت روان شهری

انجمن جهانی روانپزشکان در سال ۱۹۹۸، شاخه­‌ای با عنوان سلامت روان شهری تاسیس کرد که در حال

کمیته سلامت جنسی

تست

کمیته پیش‌گیری از خودکشی

کمیته پیشگیری از خودکشی انجمن علمی روان‌پزشکان در سال ۱۳۹۵ در راستای تحقق اهداف انجمن در این