انجمن روانپزشکان ایران

فهرست کمیته های علمی

کمیته روان‌‌پزشکی تروما

رییس کمیته: دکتر شعبانی، امیر دبیر کمیته: دکتر کمالو، عاطفه اعضای کمیته: دکتر اسدی، شبنم دکتر ایازی

کمیته هنر و ادبیات در روانپزشکی

کمیته هنر و ادبیات در روانپزشکی در سال ۱۳۸۷ با تلاش تنی چند از روان‌پزشکان هنرمند و

کمیته رسانه و کاهش ان

رییس کمیته: دکتر ضمیر، محسن دبیر کمیته: دکتر احمدی‌پور، احمد   اعضا کمیته: دکتر ایازی، نازنین دکتر برون،

کمیته عصب روان‌پزشکی

رییس کمیته: دکتر میرفاضلی، فاطمه سادات دبیر کمیته: دکتر بدری، طالب اعضای هیات اجرایی: دکتر اعتصام، فرناز

کمیته روان درمانی

تعریف کمیته: کمیته روان‌‌درمانی انجمن علمی روانپزشکان ایران مجموعه‌ای متشکل از روانپزشکان رواندرمانگری است که عضو انجمن

کمیته روان‌پزشکی نظامی

رییس کمیته: دکتر ابراهیمی، محمدرضا دبیر کمیته: دکتر گنابادی‌نژاد، لیلا ساير اعضای کمیته: دکتر اسدی، شبنم دکتر صالح، فاطمه

کمیته روان‌پزشکی کودک و نوجوان

رئيس كميته: دکتر حکیم‌شوشتری، میترا دبير كميته: دکتر پرویزی، مائده اعضای کمیته: دکتر برون، مهسا دکتر ذوالفقاری،

کمیته روان‌پزشکی سالمندان

رئيس كميته: دکتر فروغان، مهشید دبير كميته: دکتر پورشمس، مریم ساير اعضای کمیته: دکتر اعتصام، فرناز دکتر

کمیته روان‌پزشکی اجتماعی

کمیته روانپزشکی اجتماعی در سال ٨٣ به دنبال احساس نیاز به توجه بیشتر به عوامل اجتماعی تاثیر

کمیته سلامت روان شهری

انجمن جهانی روانپزشکان در سال ۱۹۹۸، شاخه­‌ای با عنوان سلامت روان شهری تاسیس کرد که در حال

کمیته سلامت جنسی

تست

کمیته پیش‌گیری از خودکشی

کمیته پیشگیری از خودکشی انجمن علمی روان‌پزشکان در سال ۱۳۹۵ در راستای تحقق اهداف انجمن در این