انجمن روانپزشکان ایران

فهرست کمیته های علمی

کمیته هنر و ادبیات در روانپزشکی

کمیته هنر و ادبیات در روانپزشکی در سال ۱۳۸۷ با تلاش تنی چند از روان‌پزشکان هنرمند و

کمیته کاهش انگ و رسانه

رییس کمیته: دکتر تقوا، ارسیا دبیر کمیته: دکتر ضمیر، محسن   اعضا کمیته اجرایی:   دکتر احمدپور، احمد دکتر اربابی، محمد دکتر ارحام صدر،

کمیته عصب روان‌پزشکی

رییس کمیته: دکتر اربابی، محمد دبیر کمیته: دکتر جعفرزاده، مرتضی اعضای هیات اجرایی: دکتر اعتصام، فرناز دکتر بدری،

کمیته روان درمانی

تعریف کمیته: کمیته روان‌‌درمانی انجمن علمی روانپزشکان ایران مجموعه‌ای متشکل از روانپزشکان رواندرمانگری است که عضو انجمن

کمیته روان‌پزشکی نظامی

رییس کمیته: دکتر روحانی، مظفر دبیر کمیته: دکتر ابراهیمی، محمدرضا ساير اعضای کمیته: دکتر افضلی، مسعود دکتر امیری، علی

کمیته روان‌پزشکی کودک و نوجوان

 اعضاى هيئت اجرايى (به ترتيب حروف الفبا): ١- دكتر حكيم شوشترى، ميترا (رییس کمیته) ٢- دكتر صالحى،

کمیته روان‌پزشکی سالمندان

رئيس كميته: دکتر فروغان، مهشید دبير كميته: دکتر پورشمس، مریم ساير اعضای کمیته: دکتر اعتصام، فرناز دکتر

کمیته روان‌پزشکی اجتماعی

کمیته روانپزشکی اجتماعی در سال ٨٣ به دنبال احساس نیاز به توجه بیشتر به عوامل اجتماعی تاثیر

کمیته سلامت روان شهری

انجمن جهانی روانپزشکان در سال ۱۹۹۸، شاخه­‌ای با عنوان سلامت روان شهری تاسیس کرد که در حال

کمیته سلامت جنسی

تست

کمیته پیش‌گیری از خودکشی

کمیته پیشگیری از خودکشی انجمن علمی روان‌پزشکان در سال ۱۳۹۵ در راستای تحقق اهداف انجمن در این

کمیته پزشکی روان‌تنی

رییس کمیته: دکتر قنبری‌جلفایی، عاطفه دبیر کمیته: دکتر صالحیان، راضیه اعضای هیات اجرایی: دکتر بدری، طالب دکتر